menu
zoek

Nieuws Horst

Horst / Peel en Maas - Disciplinair onderzoek Horst / Peel en Maas afgerond

woensdag 10 juni 2020, 14:10 uur

9 medewerkers ontvingen voorgenomen besluit tot strafmaat, 2 extra disciplinaire trajecten gestart

De waarnemend politiechef eenheid Limburg, Inge Godthelp-Teunissen, kondigde vandaag het voornemen aan om vijf (voormalig) medewerkers van het basisteam Horst/ Peel en Maas te ontslaan. Voor nog eens vier medewerkers, naar wie ook vorig jaar een disciplinair onderzoek startte, is het voornemen om hen terug te zetten in rang of functie, over te plaatsen naar een ander team of verlofuren in te vorderen. De betreffende medewerkers zijn vanochtend van deze voorgenomen besluiten op de hoogte gesteld. Naast deze negen wordt naar nog eens twee medewerkers een disciplinair traject ingesteld. Daarmee is het disciplinair onderzoek Horst/ Peel en Maas (HPM) afgerond.

Aanleiding onderzoek
In april 2019 kwamen bij de team- en sectorleiding signalen binnen over het gedrag van vier medewerkers. Na een oriënterend gesprek hierover besloot de politiechef om hen buiten functie te stellen en team VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) opdracht te geven voor een disciplinair onderzoek. In juni 2019 werden zij geschorst; na zes maanden is deze schorsing verlengd. Tijdens dat onderzoek kwamen nieuwe feiten aan het licht waarbij ook andere medewerkers betrokken waren. In juni 2019 werden nog eens vier medewerkers buiten functie gesteld, waarvan er uiteindelijk drie werden geschorst. Eén andere collega (buiten deze vier) kreeg een aanzegging van een onderzoek maar werd niet buiten functie gesteld. Op dit moment zijn zeven medewerkers geschorst, één medewerker buiten functie gesteld en voor één medewerker werd geen ordemaatregel getroffen.

Voorgenomen besluiten uitgereikt; onderzoek naar twee andere medewerkers
De eenheidsleiding heeft de strafmaat bepaald en haar voorgenomen besluit uitgereikt aan deze negen medewerkers. Ook heeft de eenheidsleiding besloten om naar nog eens twee medewerkers een disciplinair traject in te stellen. Tijdens het onderzoek naar de negen medewerkers kwam het vermoeden naar boven dat ook deze twee medewerkers zich binnen het team HPM schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim. Het gaat niet om medewerkers in een leidinggevende functie. Beide medewerkers worden niet buiten functie gesteld.

Het onderzoek
Het disciplinair onderzoek ging vorig jaar april van start en strekte zich uit over de periode 2017-2019. Het richtte zich op de individuele gedragingen van negen (voormalig) medewerkers van het basisteam Horst/ Peel en Maas. Twee van de negen waren bij de start van het onderzoek niet meer werkzaam binnen het basisteam HPM. Naast de negen medewerkers zelf werden 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden gehoord. Team VIK (Limburg) heeft het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van de politiechef. De directeur korpsstaf van het landelijk korps van politie had de regie en coördinatie op het onderzoek om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Onderzoeksuitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat de betreffende medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Gedragingen die niet door de beugel kunnen. Pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim, misbruik van bevoegdheden. De medewerkers hebben zich individueel aan een of meerdere gedragingen schuldig gemaakt. Het ging bij iedere medewerker om andere feiten. Maar met grote impact op het team.

Voornemen tot ontslag
Half maart nam de eenheidsleiding Limburg kennis van de bevindingen en de conclusies van het onderzoek. De waarnemend politiechef besloot op basis daarvan om de medewerkers ontslag dan wel overplaatsing/ functieontheffing aan te zeggen. De medewerkers krijgen vier weken de tijd om hun zienswijzen op het voorgenomen besluit in te dienen. Daarna kunnen zij nog bezwaar aantekenen tegen het definitieve besluit en eventueel nog in beroep gaan.

Strafrechtelijk onderzoek
Tijdens het disciplinaire onderzoek zijn ook vermoedens gerezen van strafbare feiten. Dit is gedeeld met het Openbaar Ministerie, dat daarop een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. De communicatie over dit strafrechtelijk onderzoek loopt via het Openbaar Ministerie arrondissementsparket Limburg.

Reactie politiechef:
“Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor al onze medewerkers. De gedragingen van deze medewerkers staan haaks op alles waar de politie voor staat. Burgers en medewerkers moeten kunnen vertrouwen op een professionele, veilige en betrouwbare politieorganisatie. Integriteit is de basis van ons politiewerk. Als het vertrouwen daarin wordt geschaad - en daar was in dit geval sprake van - treden we op. Dat moge duidelijk zijn uit het direct instellen van disciplinair onderzoek in dit geval, gevolgd door de voorgenomen maatregelen. We tolereren geen gedrag waarin sprake is van misbruik van bevoegdheden, onprofessioneel optreden, pesterijen en andere misdragingen. De individuele gedragingen hebben grote impact gehad op het team. En ik kan me voorstellen ook op andere plaatsen in de organisatie. Daar hebben we uiteraard aandacht voor, ook nu het onderzoek is afgerond. In de teams maken we dit bespreekbaar, luisteren we goed naar de vragen en gevoelens die er leven en zoeken we antwoorden en gerichte oplossingen, samen met en dicht bij de medewerkers. We zijn en blijven alert en treden op als nodig”, aldus Inge Godthelp-Teunissen, waarnemend politiechef eenheid Limburg.

Noot voor de redactie:
Er is gelegenheid om een quote met de waarnemend politiechef Inge Godthelp-Teunissen op te nemen. Dit kan tussen 15:30 – 17:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mediadesk politie Limburg, 088-1685305. Bijlagen: Een infographic over het disciplinair onderzoek basisteam Horst, Peel en Maas is als bijlage -zie beneden- toegevoegd aan dit nieuwsbericht. Eerdere berichtgevingen over het onderzoek zijn hier te lezen: 10 juli 2019    -      Politiemedewerkers buiten functie gesteld 5 juni 2019     -      Drie politiemedewerkers buiten functie gesteld 19 april 2019  -     Vier medewerkers politie Limburg buiten functie gesteld


» Politie.nl


Kaart nieuws Horst. Locatie nieuws: 51.45039 / 6.05149


woensdag 10 juni 2020, 16:00 uur
Agenten in Noord-Limburg ontslagen wegens jarenlang wangedrag
NOSIn Noord-Limburg worden vijf politieagenten ontslagen vanwege wangedrag. Tegen nog eens vier agenten worden andere disciplinaire maatregelen genomen. Het zijn allemaal (voormalige) medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas.
» NOS
woensdag 10 juni 2020, 15:23 uur
Vijf politiemensen ontslagen na misdragingen in Limburg
de GelderlanderVijf (oud-)medewerkers van de politie-eenheid Horst Peel en Maas worden ontslagen wegens misdragingen. Vier anderen worden teruggezet in rang, overgeplaatst of ze moeten verlofuren inleveren, zo schrijft De Limburger. Tegen nog eens twee medewerkers wordt een disciplinair traject gestart.
» de Gelderlander
woensdag 10 juni 2020, 14:40 uur
Agenten ontslagen of gedegradeerd om misdragingen
de TelegraafVijf medewerkers van de politie van de Limburgse basiseenheid Horst/Peel aan de Maas worden ontslagen. Tegen vier anderen worden disciplinaire maatregelen genomen zoals degradatie, vermindering van verlofuren of overplaatsing. Tegen nog eens twee medewerkers wordt een disciplinair traject gestart, maakte de politie woensdag bekend.
» de TelegraafFoto's bij dit nieuwsbericht
Foto: NOS
Foto: de Telegraaf

Meer nieuws uit Horst

9 oktober 18:00Politie woest om vals telefoontje van meisje dat misbruikt zou worden op zolder
3 september 08:21Brand verwoest overkapping
30 augustus 17:42Verdachte overval Horst lichtgewond door politiekogel
29 augustus 09:11Man gewond bij steekincident
19 juli 10:01A73: gewonde agenten schieten op man
14 juni 09:42Zeven agenten van politie Horst verdacht van strafbare feiten
27 april 09:10Auto slaat over de kop
27 maart 16:17Bewoner verzorgingstehuis in Horst overleden na brand
22 januari 08:13Twee gewonden bij vermoedelijke steekincident
5 januari 08:43Auto komt op de kop in de sloot terecht
14 november 08:54Brandweer doet onderzoek naar oorzaak van dakbrand
31 oktober 07:56Ontslagen agenten Peel en Maas vechten ontslag aan
6 oktober 22:14Nieuwe COVID-19 besmettingen, meer dan helft nertsenbedrijven besmet
28 augustus 09:01Politie onderzoekt woningoverval Horst
22 juli 11:03Rijksrecherche onderzoekt 1000 dossiers op strafbare feiten van agenten
10 juni 16:00Agenten in Noord-Limburg ontslagen wegens jarenlang wangedrag
3 april 15:09Tripje Duitsland komende tijd misschien onwaarschijnlijker
2 april 10:33Dronken Pool die agent in gezicht spuugde moet vier weken de cel in
19 april 10:18Vier agenten in Limburg op non-actief
19 februari 17:44Man (32) uit Gouda opgepakt voor sleutelkastje-overvallen Horst
RSS.