menu
zoek

Bibliotheek Friesland

Bibliotheken Midden Fryslân / Akkrum

Openbare bibliotheek Akkrum
Adres: Boarnswal 15
8491 ER Akkrum
Telefoonnummer: 0566-651392
Weergeven op de kaart
www.bibliotheekleeuwarden.nlBibliotheken Súdwest Fryslân / Balk

Openbare bibliotheek Balk
Adres: Bogermanstraat 7
8561 BK Balk
Telefoonnummer: 0514-602355
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/gaasterlan-sleat


Bibliotheken Zuidoost Fryslân / Beetsterzwaag

Openbare bibliotheek Beetsterzwaag
Adres: Pastorielaan 4a
9244 CA Beetsterzwaag
Telefoonnummer: 0512-382600
Weergeven op de kaart
sitegenerator.bibliotheek.nl/zuidoost/home


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Berlikum

Openbare bibliotheek Berlikum
Adres: Hofsleane 67
9041 AM Berlikum
Telefoonnummer: 0518-461271
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken Súdwest Fryslân / Bolsward

Openbare bibliotheek Bolsward
Adres: Marktplein 1
8701 KG Bolsward
Telefoonnummer: 0515-572880
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/bolswardOpenbare Bibliotheek Dantumadeel

Openbare bibliotheek Buitenpost
Adres: Kerkstraat 51
9285 TA Buitenpost
Telefoonnummer: 0511-541558
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/achtkarspelen


Bibliotheken Midden Fryslân / Burgum

Openbare bibliotheek Burgum
Adres: Schoolstraat 27
9251 EA Burgum
Telefoonnummer: 0511-469668
Weergeven op de kaart
www.bibliotheekleeuwarden.nl


Openbare Bibliotheken Noordoost Fryslân / Dokkum

Openbare bibliotheek Dokkum
Adres: Gedempte Hantumervaart 6
9101 AW Dokkum
Telefoonnummer: 0519-223862
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/dongeradeel


Openbare Bibliotheek Smallingerland

Openbare bibliotheek Drachten
Adres: Museumplein 1
9203 DD Drachten
Telefoonnummer: 0512-512680
Weergeven op de kaart
www.beleefbibliotheek.nl


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Dronryp

Openbare bibliotheek Dronrijp
Adres: Hobbemasingel 17
9035 AZ Dronrijp
Telefoonnummer: 0517-231532
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Franeker

Openbare bibliotheek Franeker
Adres: Sint Martiniplantsoen 41
8801 LK Franeker
Telefoonnummer: 0517-380770
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken Midden Fryslân / Gytsjerk

Openbare bibliotheek Giekerk
Adres: Simke Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Giekerk
Telefoonnummer: 058-2562611
Weergeven op de kaart
www.bibliotheekleeuwarden.nl


Bibliotheken Zuidoost Fryslân / Gorredijk

Openbare bibliotheek Gorredijk
Adres: Schansburg 1
8401 RX Gorredijk
Telefoonnummer: 0513-461548
Weergeven op de kaart
sitegenerator.bibliotheek.nl/zuidoost/home


Bibliotheken Midden Fryslân / Grou

Openbare bibliotheek Grouw
Adres: Burstumerdyk 6
9001 ZC Grouw
Telefoonnummer: 0566-621493
Weergeven op de kaart
www.bibliotheekleeuwarden.nl


Openbare Bibliotheken Noordoost Fryslân / Hallum

Openbare bibliotheek Hallum
Adres: De Singel 3
9074 CZ Hallum
Telefoonnummer: 0518-432310
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/dongeradeel


Bibliotheken Midden Fryslân / Hurdegaryp

Openbare bibliotheek Hardegarijp
Adres: Fuormanderij 3
9254 GS Hardegarijp
Telefoonnummer: 0511-472173
Weergeven op de kaart
www.bibliotheekleeuwarden.nl


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Harlingen

Openbare bibliotheek Harlingen
Adres: Voorstraat 52
8861 BM Harlingen
Telefoonnummer: 0517-412449
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken Zuidoost Fryslân / Haulerwijk

Openbare bibliotheek Haulerwijk
Adres: Laweijstraat 17
8433 KE Haulerwijk
Telefoonnummer: 0516-422666
Weergeven op de kaart
sitegenerator.bibliotheek.nl/zuidoost/home


Bibliotheken Súd Fryslân / Heerenveen

Openbare bibliotheek Heerenveen
Adres: Burgemeester Kuperusplein 48
8442 CL Heerenveen
Telefoonnummer: 0513-626675
Weergeven op de kaart
www.bibliotheekheerenveen.nl


Bibliotheken Súdwest Fryslân / Ylst

Openbare bibliotheek IJlst
Adres: Sudergoweg 1a
8651 NE IJlst
Telefoonnummer: 0515-532450
Weergeven op de kaart
www.bibliotheek.nl/wymbritseradiel


Bibliotheken Súd Fryslân / Joure

Openbare bibliotheek Joure
Adres: De Merk 31
8501 AN Joure
Telefoonnummer: 0513-412086
Weergeven op de kaart
www.bibliotheek.nl/skarsterlan


Bibliotheken Súd Fryslân / Jubbega

Openbare bibliotheek Jubbega
Adres: Gentiaansingel 5
8411 VP Jubbega
Telefoonnummer: 0516-462424
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/heerenveen


Openbare Bibliotheken Noordoost Fryslân / Kollum

Openbare bibliotheek Kollum
Adres: Kerkstraat 4
9291 CA Kollum
Telefoonnummer: 0511-451575
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/dongeradeel


Bibliotheken Súdwest Fryslân / Koudum

Openbare bibliotheek Koudum
Adres: Ds L Tinholtstraat 3b
8723 CW Koudum
Telefoonnummer: 0514-532120
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/nijefurd


Bibliotheken Súd Fryslân / Langweer

Openbare bibliotheek Langweer
Adres: Buorren 3
8525 EB Langweer
Telefoonnummer: 0513-499261
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/heerenveen


Bibliotheken Midden Fryslân

Openbare bibliotheek Leeuwarden
Adres: Wirdumerdijk 34
8911 CE Leeuwarden
Telefoonnummer: 058-2347777
Weergeven op de kaart
www.bibliotheekleeuwarden.nl


Bibliotheekservice Fryslan

Openbare bibliotheek Leeuwarden
Adres: Zuiderkruisweg 4
8938 AP Leeuwarden
Telefoonnummer: 058-2847784
Weergeven op de kaartBibliotheken Súd Fryslân / Lemmer

Openbare bibliotheek Lemmer
Adres: Albert Koopmanstraat 7
8531 HC Lemmer
Telefoonnummer: 0514-561474
Weergeven op de kaart
sitegenerator.bibliotheek.nl/lemsterland/ho


Bibliotheken Súdwest Fryslân / Makkum

Openbare bibliotheek Makkum
Adres: Kerkstraat 14
8754 CS Makkum
Telefoonnummer: 0515-231385
Weergeven op de kaart
www.bibliotheek.nl/wunseradiel


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Menaldum

Openbare bibliotheek Menaldum
Adres: Skilpaed 1
9036 MH Menaldum
Telefoonnummer: 0518-452049
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Minnertsga

Openbare bibliotheek Minnertsga
Adres: Collot D Escurystrjitte 1
9047 JM Minnertsga
Telefoonnummer: 0518-471362
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken Zuidoost Fryslân / Noordwolde

Openbare bibliotheek Noordwolde
Adres: Mandehof 5
8391 BG Noordwolde
Telefoonnummer: 0561-431286
Weergeven op de kaart
sitegenerator.bibliotheek.nl/zuidoost/home


Bibliotheken Zuidoost Fryslân / Oosterwolde

Openbare bibliotheek Oosterwolde
Adres: Groote Singel 12
8431 HT Oosterwolde
Telefoonnummer: 0516-512075
Weergeven op de kaart
sitegenerator.bibliotheek.nl/zuidoost/home


Vereniging Openbare Bibliotheek Smallingerland / Opeinde

Openbare bibliotheek Opeinde
Adres: Middelbuorren 1
9218 PP Opeinde
Telefoonnummer: 0512-372548
Weergeven op de kaart
www.beleefbibliotheek.nl


Vereniging Openbare Bibliotheek Smallingerland / Rottevalle

Openbare bibliotheek Rottevalle
Adres: Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle
Telefoonnummer: 0512-342260
Weergeven op de kaart
www.beleefbibliotheek.nl


Openbare Bibliotheken Noordoost Fryslân / Schiermonnikoog

Openbare bibliotheek Schiermonnikoog
Adres: Torenstreek 18a
9166 LK Schiermonnikoog
Telefoonnummer: 0519-531499
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/dongeradeel


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Sexbierum

Openbare bibliotheek Sexbierum
Adres: Skoalstrjitte 12
8855 HL Sexbierum
Telefoonnummer: 0517-591492
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Sint Annaparochie

Openbare bibliotheek Sint Annaparochie
Adres: Beuckelaerstraat 27
9076 DA Sint Annaparochie
Telefoonnummer: 0518-401771
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken Súd Fryslân / Sint Nicolaasga

Openbare bibliotheek Sint Nicolaasga
Adres: Boskranne 59
8521 KK Sint Nicolaasga
Telefoonnummer: 0513-431319
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/heerenveen


Bibliotheken Súdwest Fryslân / Sneek

Openbare bibliotheek Sneek
Adres: Wijde Noorderhorne 1
8601 EA Sneek
Telefoonnummer: 0515-435240
Weergeven op de kaart
www.bibliotheeksneek.nl


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Stiens

Openbare bibliotheek Stiens
Adres: Pyter Jurjensstrjitte 10
9051 BS Stiens
Telefoonnummer: 058-2571780
Weergeven op de kaart
www.bibliotheek.nl/leeuwarderadeel


Openbare Bibliotheek Terschelling

Openbare bibliotheek Terschelling Midsland
Adres: Brouwershoekweg 4
8891 JH Terschelling Midsland
Telefoonnummer: 0562-442640
Weergeven op de kaart
www.ontdekdebieb.nl


Bibliotheken Zuidoost Fryslân / Ureterp

Openbare bibliotheek Ureterp
Adres: Lijteplein 9
9247 EP Ureterp
Telefoonnummer: 0512-303267
Weergeven op de kaart
sitegenerator.bibliotheek.nl/zuidoost/home


Bibliotheken NoordWest Fryslân / Vlieland

Openbare bibliotheek Vlieland
Adres: Dorpsstraat 152
8899 AN Vlieland
Telefoonnummer: 0562-451271
Weergeven op de kaart
www.bibliothekennoordwestfryslan.nl


Bibliotheken Súdwest Fryslân / Witmarsum

Openbare bibliotheek Witmarsum
Adres: Hertekampsreed 1a
8748 BK Witmarsum
Telefoonnummer: 0517-532408
Weergeven op de kaart
www.bibliotheek.nl/wunseradiel


Bibliotheken Zuidoost Fryslân / Wolvega

Openbare bibliotheek Wolvega
Adres: Doctor Dreeslaan 22
8471 LG Wolvega
Telefoonnummer: 0561-612623
Weergeven op de kaart
sitegenerator.bibliotheek.nl/zuidoost/home


Bibliotheken Súdwest Fryslân / Wommels

Openbare bibliotheek Wommels
Adres: \'t Bosk 67
8731 BK Wommels
Telefoonnummer: 0515-332000
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/bolsward


Bibliotheken Súdwest Fryslân / Workum

Openbare bibliotheek Workum
Adres: Begine 52
8711 BK Workum
Telefoonnummer: 0515-541623
Weergeven op de kaart
www.fryskbieb.nl/bolsward


Kijk voor actuele openingstijden, de catalogus, reserveren en verlengen van boeken op de website van de bibliotheek.Meer bibliotheken in Friesland